skip to Main Content

INTERVJU MED ANDERS BERGH

INTERVJU MED ANDERS BERGH

Kortfattat, vad heter ditt företag och hur många är ni som arbetar där?
Företaget heter Highlander Downtown North och startades på mitt initiativ i maj 2015 tillsammans med ytterligare två grundare. Idag är vi åtta nyckelpersoner, grundarna inkluderat. Ytterligare fem till tio personer arbetar på konsultbasis, beroende på behovet av arbetsinsats.

 

Rakt på sak, vilka är era kunder?
Alla företag i Sverige och Europa som förvaltar privata sparares pengar i t.ex. pensionsfonder, olika stiftelser och vanliga fonder.

 

Finns det något i det ni gör som påverkar oss vanliga privatsparare direkt?
Ja, den enskilda spararen får ett bättre resultat på sparandet, alltså högre avkastning. Både genom att avgiften blir lägre och att förvaltningsresultatet blir bättre. Informationen om sparandet blir också både tydligare och mer frekvent. Dessutom blir sparandet tryggare och säkrare.

 

Oj då, det verkar nästan för bra för att vara sant. Det får du gärna utveckla. Kan du kortfattat förklara vad det är ni gör?
Vi har lagt krutet på att bygga fyra funktioner och egenskaper. Det är också dessa fyra delar som gör oss unika i branschen idag.

1
CENTRAL INFORMATIONSHANTERING
Vi har byggt en stor sambandscentral – en nätverks-HUB – som kan skicka, ta emot, samla ihop, lagra, ”tvätta”, sortera och analysera information från interna och externa datasystem. En spindel i ett nätverk som löser ett logistiskt problem på ett sinnrikt vis.

Problemet i branschen idag är insamlandet av all data som ska analyseras. Att ha kompletta, tidssynkroniserade och tillräckligt detaljrika datamängder. Kvaliteten och tilliten till uträknade värden och analysslutsatser beror oftast helt och hållet på basdatamängdens kvalitet.

2
En testbana – VIRTUAL REALITY – en miljö att testa nya produkter
Vi har också byggt en virtuell verklighet – en testmiljö – för professionell kapital- och tillgångsförvaltning. Verktyget är uppkopplat mot verkliga banker och börser där varje genomfört investeringsbeslut baseras på riktig marknadsdata i realtid, men som inte använder sig av verkliga pengar. Alla processer, hanteringar, regler och kostnader som sker vid verklig förvaltning sker också i testverktyget. Det är viktigt för att kunna dra realistiska slutsatser. Syftet med verktyget är att kunna testa nya förvaltare och nya investeringsstrategier innan de tas i bruk på riktigt.

3
REGELEFTERLEVNAD
Vi är mycket noga med att alla våra verktyg, funktioner och processer följer såväl interna regler och reglementen, som externa regler och reglementen uppsatta av myndigheter och affärsrelationer. Idag har branschen stora problem med detta. Såväl stora som mindre organisationer med gamla rutiner, processer och äldre system har mycket svårt att garantera att alla regler och förordningar alltid följs.

4
ÖPPEN ARKITEKTUR FÖR ALLA ANVÄNDARE
Vår kund kan enkelt koppla upp alla sina interna och externa relationer, förvaltare, banker och börser, rätt in i systemet. En kund hos oss här i Sverige kan t.ex. tillåta, eller kräva, att en förvaltare som sitter i USA använder systemet i all förvaltning som utförs för vår kunds räkning. Systemet är WEB-baserat och därför enkelt att koppla upp sig på.

Nu får du hjälpa mig lite. På vilket sätt leder dessa fyra saker till att jag som privatperson får mer pengar i plånboken och dessutom på ett tryggare och säkrare sätt?
De fyra funktionerna medför att vår kund kan koppla upp sig till de relationer de tror är mest rätt och lönsamma för dem och det privata spararkollektiv de representerar. Det har ingen betydelse om de bästa förvaltarna sitter i USA, Asien eller här i Sverige. De kan sitta var som helst och ändå vara fullt uppkopplade. Som ett Skype för förvaltning, där alla arbetsverktyg finns tillgängliga.

I och med att all information flödar i realtid så blir rapporteringen som olika beslut grundar sig på mycket bättre. Detta leder förhoppningsvis till bättre beslut som leder till bättre lönsamhet. Att kunna arbeta med de bästa och med bra beslutsunderlag stärker också tryggheten och säkerheten. Det blir en tryggare förvaltningsmiljö.

Att vår kund t.ex. kan testa en ny förvaltare eller strategi i vår virtuella testmiljö bidrar självklart till ytterligare trygghet.

Interna och externa regler finns till för att genomföra förvaltningen på ett kontrollerat och tryggt vis. Myndigheterna har satt upp reglerna för att tillgodose den enskilde spararen ett rättvist och tryggt sparande. Att våra kunder kan garantera att alla regler efterlevs skapar därför också en större trygghet i sparandet för den enskilda spararen.

 

Det låter som er lösning är klassiska affärslösningar. Logistik, korrekt grunddata, testmiljö, och hållbara processer.
Absolut! Det är det. Den finansiella branschen genomgår globalt ett stålbad av förändringar för att bli mer tryggt, effektivt och modernt. I den processen behöver gamla vedertagna begrepp ta ett omtag. Och precis där väljer vi att ge branschen ett famntag – att som små och oberoende leverera enkla lösningar. Ny teknik, vår långa erfarenhet, samt djupa och breda kunskaper ger oss möjlighet att göra detta.

 

Du sa tidigare att en del av anledningen till bättre avkastning för oss sparare är lägre avgifter. Kan du förklara detta?
Vanligtvis tar en fond ungefär mellan 0,5 % till 1 % i fast förvaltningsavgift per år från en sparare. En stor del av denna avgift används för att täcka en rad administrativa kostnader, t.ex. datasystem och löner. Vi tar i vår tur mellan 0,01 % och 0,02 % betalt från fonden. Men när fonden betalt oss och kan använda alla funktioner så kan fonden också göra en rad besparingar. Både gamla system och personalstyrka kan dras ner. Det är rimligt att anta att dessa besparingar överstiger kostnaden för vårt system. Givetvis kan fonden välja att ta hela förtjänsten själv, men mer troligt är att fonden istället sänker sina avgifter för att attrahera nya sparare.

Vad säger era tilltänkta kunder?
De säger alla samma sak – om vår idé fungerar som vi säger så är det en dröm för dem. Vi har fått väldigt mycket positiv uppmärksamhet.

 

Finns era kunder här i Sverige eller även utanför, internationellt?
Vi riktar just nu in oss på Sverige och resten av Europa. Vi har sedan decennier väl inarbetade relationer här. Redan nu förekommer viss dialog med representanter för större bolag i USA, vilka visat stort intresse. Det får dock bli nästa steg när vi kommit en bit här hemma.

 

Vad har varit mest utmanande hittills?
Finansiering – helt klart, finansiering. Det kostar självklart en slant att utveckla ett sådant här produkterbjudande. Som grundare har jag naturligtvis fått ta mycket av mina sparpengar för att få saker på plats. Men vi har även en del andra privata investerare som tror på det vi gör.

Vi för idag också dialoger med större professionella investerare. Vi har kommit så långt nu att vi nu kan föra samtal med potentiella kunder att bli kund hos oss redan under 2017. I samband med det kommer vi att behöva utöka organisationen för att klara alla åtaganden inom ett kundavtal.

 

Vad har ni för konkurrens? Kan inte en stor bank göra detta? De har ju både pengarna och kunskapen?
Eftersom systemet bygger på en samordnad logistik där fler relationer med förvaltare, banker och börser är uppkopplade blir det svårt för en enskild bank att trovärdigt representera allas intressen. De kan representera sig själva, men får svårt att göra det med alla. Dessutom så har bankerna just nu och sedan flera år tillbaka fullt upp med att uppgradera annan verksamhet än förvaltning för att möta myndigheters krav på regelefterlevnad.

Det finns andra stora företag som skulle kunna vilja, och kan, göra det vi gör. Det är t.ex. företag som Bloomberg. Ett världsledande mjukvaruföretag inom förvaltning. Problemet för dom är att deras befintliga system, moduler och avgifts-tariffer är byggda med ett annat tänk, en grund som var modern tidigare, men som inte riktigt har tagit höjd för vad vi känner till idag.

Men det är såklart bara en tidsfråga innan de som har rätt kapacitet och vilja funderar som vi. Då kommer det att bli en kapplöpning om att ta stora marknadsandelar fort. Som vi ser det, kan det då bli aktuellt med att vi blir uppvaktade. Vi skulle kunna bidra till att någon får en flygande start.

 

Kort bara, vem är du och vad har du gjort tidigare?
Jag heter Anders Bergh, är 53 år och har arbetat heltid internationellt med förvaltning sedan 1987, då jag började på SEB. 1992 kom jag till Stora Kopparbergs (Stora Enso) finansavdelning i Bryssel, där jag stannade till millenniumskiftet. Efter det har jag arbetat på en rad svenska och utländska företag, i och utanför Sverige, t.ex. ABB, Ericsson och Swedbank Robur. På Robur hade jag ett stort ansvar för den verksamhet och personal som utgjorde den aktiva fondförvaltningen. Jag fick då även ansvar för att genomföra en affärsplan som jag själv varit med att ta fram. Tanken var att modernisera och effektivisera förvaltningen så att de enskilda fondandelsägarna, spararna, skulle märka av en positiv skillnad i avkastningen. Det är också mitt arbete på Robur som till stor del ligger till grund för det jag genomför på Highlander idag.

 

En sista fråga bara. Blir det inte dyrt för er kund att byta ut sina gamla system mot ert? Det är ju inte gjort i en handvändning.
På kortare sikt ska vår kund inte behöva byta ut något system alls. På längre sikt vill de säkert det för att t.ex. spara pengar. Tanken är att kundens alla befintliga system kopplas upp mot vårt. Vi har byggt systemet så att det ska vara ett komplement till befintliga system. Kunden kan i lugn och ro integrera nya processer och funktioner, samt lugnt och sansat fasa ut gammalt, om de vill.

Another thing that you will

It’s also

There essay writing service are lots of online applications that can be used to organize your thoughts and make them keyword-rich.

a learning process.

want to look for when it comes to hiring a writing service is their expertise in doing college papers.